Woonrijp maken Parkzijde

      Geen reacties op Woonrijp maken Parkzijde

Middels dit bericht willen we u in kennisstellen van de concrete planning voor de woonrijp werkzaamheden aan de Parkzijde (fase 8A). Gedurende de werkzaamheden worden in de gehele fase tijdelijke lichtmasten op de definitieve locaties geplaatst. De werkzaamheden zijn verdeeld over een viertal fases, zie bijgevoegde tekening( zie bewonersbrief parkzijde). Hieronder worden de fases toegelicht.

Fase 1 (Charlie Parkerstraat)

Op 27 november wordt gestart met de realisatie van definitieve trottoirs en parkeervakken. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot week 51. In week 6 wordt gestart met de realisatie van de definitieve rijbaan en de parkeerhaven. Naar verwachting worden deze werkzaamheden afgerond in week 8.

Fase 2 (Eendrachtsweg)

In week 2 wordt gestart met de realisatie van definitieve trottoirs en parkeervakken. Deze werkzaamheden duren tot en met week 3. In week 7 zal naar verwachting worden gestart met de realisatie van de definitieve rijbaan, deze werkzaamheden zijn gepland tot week 10.

Fase 3 (Nina Simoneweg)

In week 4 wordt gestart met de realisatie van definitieve trottoirs en parkeervakken, deze werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in week 6. De straat wordt gedeeltelijk bestraat met klinkers en gedeeltelijk asfalt. Hiervoor is gekozen omdat de Nina Simoneweg gedeeltelijk functioneert als een bouwweg voor de realisatie van het eiland. Door middel van een fysieke barrière wordt het bouw- en woonverkeer op een veilige wijze gescheiden van elkaar. Deze blijft in stand tot de afronding van de werkzaamheden aan het eiland.

Fase 4 (Eendrachtsweg)

Wanneer de fases 1 tot en met 3 zijn afgerond wordt gestart met fase 4. Naar verwachting wordt in week 10 gestart met de totale woonrijp werkzaamheden, dit betreft het aanbrengen van de trottoirs, parkeer/plantvakken en de klinkerbestrating. Deze werkzaamheden staan gepland tot en met eind week 14.
Het is mogelijk dat u hinder ervaart van de werkzaamheden. De aannemer zorgt er voor dat de woningen altijd te voet bereikbaar zijn. Voor het realiseren van de definitieve rijbaan zullen omleidingen voor het verkeer noodzakelijk zijn, deze worden ter plekke inzichtelijk gemaakt door middel van omleidingsroutes/bebording.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft over de geplande werkzaamheden kunt u ons bereiken via 013 467 3100 of per mail naar a.reijm@princeprojecten.nl.
Met vriendelijke groet,

Consortium Mortiere

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.