Inwonersraadpleging Trekdijk

      Geen reacties op Inwonersraadpleging Trekdijk

UITNODIGING IN HET KADER VAN INWONERSRAADPLEGING OVER DE TREKDIJK!

De Werkgroep Trekdijk (met mandaat van de Dorpsvereniging ter behartiging van de belangen van de inwoners ingezet voor het project Trekdijk) heeft, naast de Middelburgse Bedrijven Club (MBC), haar afvaardiging binnen het gemeentelijk Participatieteam Trekdijk (PT) in de personen van John de Rijke, Hans van Hal en Ron Thiry (laatstgenoemde tevens juridisch adviseur van de werkgroep).
Op verzoek van het betreffende Wijkteam behartigen zij binnen het PT tevens de belangen van de Wijk Mortiere.

Het PT heeft de voorlopige, nog flexibel in te vullen, scenarioplannen gereed. Die zijn nu voor een eerste ambtelijke toetsing op een groot aantal criteria bij de gemeente in behandeling. Bij de toetsing behoort vanzelfsprekend ook een opvolgende – interactieve – presentatie en informatie aan de bewoners/ondernemers van Middelburg als draagvlakpeiling. Die is daarom voorzien in het Plan van Aanpak m.b.t. het participatietraject als een logisch en noodzakelijk onderdeel.

Iedere participant binnen het PT heeft tot taak de eigen achterban (voor de Werkgroep zijn dat de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en de Mortiere) te informeren en het draagvlak m.b.t. de voorliggende scenario’s te peilen. Na de ambtelijke toetsing, en wellicht bijstellingen of nadere onderzoekingen naar aanleiding daarvan, zal door het PT gekomen moeten worden tot (een) definitie(f)(ve) voorstel(len) voor de gemeenteraad, in beginsel uiterlijk 1 september a.s.

In aanmerking nemende de aankomende vakantieperiode is het dus van belang om op korte termijn de bewoners bijeen te roepen. Voor die interactieve presentatie is daarom alsnog speciale tijd ingeruimd binnen de agenda van de komende Wijk (Dorps)tafel.

U wordt daarom van harte en met positieve aandrang uitgenodigd voor die presentatie en raadpleging tijdens de komende Wijk(Dorps)tafel :

voor Nieuw- en Sint Joosland, dinsdag 28 mei om 20.00 uur in het Dorpshuis

voor de Mortiere, woensdag 5 juni om 20.15 uur, Golfbaan De Zeeuwsche (Paukenweg 1)

KOMT ALLEN!   HET BEGINT ER NU OM TE SPANNEN!   UW INTERESSE EN INBRENG VAN BELANG!!

(Bestuur Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland – Wijkteam Mortiere – Werkgroep Trekdijk / PT )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.